சிறுபதிவு

நிலைத்தகவல்

இந்தப் புத்தாண்டிலிருந்தாவது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் எழுதவேண்டும் என்ற ஒரு சங்கல்பம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன்,  பார்ப்போம்.

2 thoughts on “நிலைத்தகவல்

  1. Hi… I am a follower of jeyamohan.in for the past six months.. Came to know about your blog from his today’s post. Your views about Mr.Telivathai joseph novels & short stories are awesome and meaningful, I also felt the same. Your previous reviews about vishnupuram, Mr.Aadhavan and Kaavalkottam novels are very interesting and an intelligent review. Am not yet read visnupuram and kaavalkottam but your reviews increased my existing desire a lot. Thank you very much…

    Regarding review Mr.Aadhavan Sir, each points of you are valid. As me only 24 from finance degree, started reading Tamil literatures from last year only. Hence, I read only one of his short stories “sivappaai uyaramaai meesai vachukkamaal” (from thoguppukal.wordpress.com) – got the same feeling as you. He dealt with male female thoughts and relationships very beautifully, want to read more of his stories. If its available online, please share the links.. Please keep writing good reviews from now on i try to follow your blog as much as possible..

    Thank you once again for all the brilliant reviews.. It resembles the heart and feelings off every reader who already read the stories and create a desire for new readers to read more.. Keep blogging. All the very best sir..

    Happy New Year

சொல்லுங்க!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s